Mindfuck!

Veel problemen van Jongvolwassenen lijken voort te komen uit een Mindfuck, maar wat is nu precies een Mindfuck?

Een Mindfuck is een gedachte of idee wat zich in jouw brein heeft genesteld. En de Mindfuck is dat je deze gedachte of ideeën niet meer bewust weet maar je handelt er wel naar. Van de meeste onbewuste gedachte en ideeën zal je geen last hebben maar van een echte Mindfuck kan je behoorlijk last hebben. Aan een echte Mindfuck zit vaak ongewenst gedrag gekoppeld. Alleen het gedrag proberen aan te passen werkt in veel van deze gevallen vaak niet. Het is dan zaak de Mindfuck te ontmantelen.

In mijn praktijk geef ik Jongvolwassenen een kijkje in de wereld van het brein. We gaan kijken hoe de Mindfuck is ontstaan en gaan hem ontmantelen. Het ongewenste gedrag veranderd meestal als vanzelf naar gewenst gedrag.

De meeste Jongvolwassen die ik heb behandeld hadden last van EEN ongewenste Mindfuck en in 1-4 sessies hebben we deze meestal ontmantel