Gediplomeerd Hypnotherapeut  -  Gecertificeerd  Master Practioner N.L.P. 
                                                                         Geregistreerd Kindertolk®

                 Geregistreerd bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuren  NBVH
                                                   Geregistreerd in het register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  RBCZ