Gediplomeerd Hypnotherapeut  -  Gecertificeerd  Master Practioner N.L.P.  -  Geregistreerd Kindertolk®

                 Geregistreerd bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuren  NBVH
                                                          Geregistreerd in het register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  RBCZ

                                                        Aangesloten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie SCAG